Jarmila Šenková v Láry Fáry

14581431_739223299550097_4434521211330833520_n

Od 4. října prezentuje svou fotografickou tvorbu Jarmila Šenková v náchodské kavárně Láry fáry. Autorka ve spolupráci se spolkem Apeiron připravila výřez z cyklu portrétů, které představila na konci loňského roku v „Zeleném domečku“ v Polici nad Metují.
Jí představované portréty mohou být anonymním zosobněním barokních ctností a neřestí. Protože výstava je uvedena pouze stručným – možná až moc stručným – představením autorky, záleží už na každém divákovi zvlášť, jak se s ní „vypořádá“. Zda bude trávit čas odhadováním, ke komu jaká ctnost či neřest náleží, nebo se nechá unést vlastním sdělením každé fotografie. Autorka totiž nevnucuje divákům svůj pohled na věc, přestože by pro snazší pochopení výstavy mohla. Ale nadčasovost portrétů Jarmily Šenkové tkví právě v tom, že jsou neukotvené v čase a prostoru, mohou „se stát“ kdykoliv, aniž by se tím jakkoliv snížila jejich vypovídající hodnota.