Apeiron z. s.

V listopadu 2014 vznikl v Polici nad Metují nový spolek s názvem Apeiron. Apeiron z. s. je neziskovou organizací, která si klade za cíl vytvářet prostředí pro prezentaci mladých výtvarníků, pořádat konference a přednášky odborníků a profesionálů v tématech, které jsou často marginalizovány nebo nesprávně chápány. Řecké slovo apeiron je překládáno ve smyslu beztvarého nekonečna. Podle zachovaných zlomků z Anaximandra z Milétu je to absolutní počátek, princip všeho jsoucna, z něhož se „vydělují“ protiklady jako vlhké-suché, teplo-zima a z jejich sváru se rodí náš svět. Protože apeiron nemá meze, může tento koloběh vznikání a zanikání trvat bez konce. V logu spolku „Apeiron“ se proto objevují dva symboly: Möbiův pásek, tedy plocha, která má jen jednu stranu a jednu hranu a matematický symbol nekonečna.


Pavel Frydrych

pavel

Od r. 2008 do r. 2012 externě spolupracoval s Polickým měsíčníkem (cyklus rozhovorů s polickými osobnostmi a fejetony) a Náchodským deníkem (fejetony).
Roku 2010 vydává v nakladatelství Bor román „Poznámky k Surrealistickému autoportrétu“, je zastoupen v několika sbornících poezie.
Od r. 2010 ve spolupráci s Městem Police nad Metují a Martinou Váňovou spolupořádá kulturní akce „Letní Terasa“, vytváří programovou náplň (výstavy, přednášky, akce pro děti, divadlo, letní kino).
V r. 2011 ve spolupráci s J. Soumarem a M. Váňovou vytváří grafické a výtvarné zpracování obálky Polického měsíčníku.
V r. 2012 publikuje v literárním časopise Host.
V r. 2013 pořádá ve spolupráci s M. Váňovou a Regionálním muzeem Náchod výstavu k 45. výročí srpnových událostí v ČSSR s názvem „8&60“ v Muzeu Města Police nad Metují.
V květnu r. 2013 je hostem pořadu „Lokál“ v Rádiu StreetCulture.
V r. 2013 přednáší o nejstarší řecké kosmologii na „Letní Terase“ v Polici nad Metují (přednáška „Vesmír plný čísel“).
V r. 2014 společně s M. Váňovou kurátorsky zajišťuje výstavu „Interactive II“ Zuzany Krčmářové na Zámku Adršpach.
Na jaře r. 2014 přednáší na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze v rámci protidrogové prevence.
V r. 2014 přednáší v rámci akce „Police plná poezie“ o nejstarší řecké poezii (přednáška „Věnčeni břečťanem, nikoli vavřínem“).
Na podzim r. 2014 spolupořádá se ZUŠ Police nad Metují konferenci „Jiná mapa“.
Od r. 2014 opětná spolupráce s Polickým měsíčníkem (cyklus fejetonů).
Měl několik samostatných výtvarných výstav a happeningů (Police nad Metují, Broumov, Vernéřovice u Broumova) a autorských čtení (Police nad Metují, Broumov, Náchod).

Lukáš Kollert

lukas
Aktivně se věnuje práci ve Sboru dobrovolných hasičů Velká Ledhuj.
Je významným sběratelem regionálních historických pohlednic a znalcem historického místopisu Policka a Teplicka.
Filatelista a numismatik.
Od r. 2007 spolupořádá tradiční „Pouťovou zábavu“ v Pellyho parku v Polici nad Metují.
Technickou pomocí se od r. 2010 podílí na pořádání kulturní akce „Letní Terasa“ v Polici nad Metují.
V r. 2013 se podílí na výstavě k 45. výročí srpnových událostí v ČSSR s názvem „8&60“ v Muzeu Města Police nad Metují.
V r. 2014 technicky se podílí na realizaci výstavy „Interactive II“ Zuzany Krčmářové na Zámku Adršpach.

Martina Váňová

martina
Historička umění.
Od r. 2010 ve spolupráci s Městem Police nad Metují a Pavlem Frydrychem spolupořádá kulturní akce „Letní Terasa“, vytváří programovou náplň (výstavy, přednášky, akce pro děti, divadlo, letní kino).
V r. 2011 spolukurátorsky zajišťuje studentskou výstavu „Crash test“ v Topičově salónu v Praze.
Od roku 2012 spolupracuje s galerií Dům v Broumově
Od r. 2012 je zaměstnána v Muzeu papírových modelů
Měla několik samostatných výtvarných výstav a happeningů (Police nad Metují, Broumov, Vernéřovice u Broumova).

baner

Napsat komentář