Petr Stibral – Lesní práce

Nová Terasa
Zelený domeček, Police nad Metují
28. 7. – 31. 8. 2016

13731637_700154910123603_5091093028002214496_n

S tím na koho jsme zapomněli, se zase můžeme poznat.
FRANZ KAFKA: ZÁMEK
Výstavní prostor v „Zeleném domečku“ na Nové Terase se pro expozici výstavy Petra Stibrala naprosto změnil. Namísto stěn, zdí a oken se návštěvník ocitá uprostřed lesa. Autor se v Polici nad Metují prezentuje videozáznamem z projektu „Lesní práce“. Lesní práce v podání jednoho z nejoriginálnějších sochařů současné výtvarné scény jsou sice plné potu a dřiny, ale výsledný efekt je v naprostém kontrastu k této představě.
Jakoby se autor snažil dokázat, že napohled nemožné se může stát možným. Že stačí jen jít za svou představou a nebát se vykročit neprošlapanou cestou. Ve Stibralově „Lesní práci“ potom uprostřed lesa levituje hromada „(ch)roští“; nebo se téměř megalitické kruhy z větví o průměru 11 metrů vznášejí v pětimetrové výšce. Člověk, ať už návštěvník výstavy nebo kdokoliv, kdo zabloudil do lesa, se v tu chvíli střetává s něčím, co v první chvíli nedokáže pochopit ani definovat. Logické vysvětlení naráží na životní zkušenost, která něco takového vylučuje. A právě reakce člověka při střetu s neznámým a nepochopitelným, byla jedním z podnětů pro vznik „Lesní práce“, jak přiznává sám autor.
Ovšem výsledek landartové realizace může být vnímán i jako prostor určený pro meditaci. První setkání lze připodobnit k zenbuddhistickému satori, tedy náhlému procitnutí (nebo jak to nazval Jack Kerouac „kopnutí mezi oči“ či „pecce do tejla“). Petr Stibral se projevil jako básník prostoru, který s neuvěřitelně poetickou citlivostí připravil scénu a teď už jen záleží na divákovi, jakou hru bude s autorem hrát, či zda na ni chce vůbec přistoupit.
Franz Kafka napsal, že s tím, na koho jsme zapomněli, se opět můžeme seznámit. Petr Stibral landartovým projektem „Lesní práce“ připomíná něco podobného. Ukazuje, že les je místem tajemným a kouzelným. Místem s nadpřirozenou mocí, která se tu a tam zviditelňuje, aby ukázala svou sílu imaginace a následně „propustila“ okouzleného návštěvníka zase zpátky do světa měst, tramvají a internetu, kde naplno platí přírodní zákony. Ale návštěvník po návratu do reálného prostoru už ví, že tomu tak nemusí být vždy. Nese si sebou zkušenost, že existují věci na první pohled nepochopitelné a nevysvětlitelné, které svou krásou, svou prostou existencí v reálném čase a prostoru, připomínají, že tajemství lesa není pouhou frází. Odnáší si znovunabytou zkušenost, že les je místem, kde mohou žít bludičky či elfové a vrací vědomí člověka ke kořenům dětství, kdy tyto věci a bytosti byly součástí našeho světa.
Stibralovo vnímání prostoru přesahuje vymezený půdorys obyčejné hry. Z filosofického hlediska klade jednu z nejzákladnějších otázek o definování reality a skutečnosti. Může básnická imaginace sochaře ovlivnit náš pohled na svět kolem? Existuje vůbec hranice mezi snem a jeho reálnou podobou? Z projektu „Lesní práce“ lze vyvodit, že sochař dokáže ovlivnit náš pohled na svět a stejně tak lze tvrdit, že hranici mezi snem a realitou lze překračovat, aniž by došlo k narušení fyzikálních zákonů.
Pavel Frydrych, Apeiron z. s.
červenec 2016, Police nad Metují
Petr Stibral (*1977) studoval v letech 1997-2004 na Akademii výtvarných umění v sochařském ateliéru Jindřicha Zeithammla a v letech 2001-2002 v grafickém ateliéru Vladimíra Kokolii.
V roce 2003 získal Cenu společnosti CZ-Diatech, a.s. v soutěži Grafika roku. V roce 2009 se stal finalistou Ceny 333 Národní galerie.
V současné době učí na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze na Žižkově.
Věnuje se restaurátorským pracím (mj. se podílel a podílí na obnově sochařské výzdoby Chrámu sv. Víta v Praze nebo Karlova mostu).

Kolektivní výstavy (výběr):
2003 – Socha II, Düsseldorf, Reinraum Gallery
2008 – Nic na odiv, Kateřinská zahrada, Praha
2009 – Vkročení do prostoru, Galerie výtvarného umění Most
2011 – SVOZ16, Rabasova galerie, Rakovník
2015 – Místo pro sochu, Klatovy

Samostatné výstavy (výběr):
2004 – Kai-de-Kai, Praha
2012 – Něco mezi plochou a prostorem, Galerie Dům, Broumov
2012 – Sklad dřeva, GVUN, Náchod
2013 – Spotřební zboží, Galerie Ferdinanda Baumanna, Praha
2015 – Photoretrospective, GASK, Kutná Hora

Expozice v Zeleném domečku v Polici nad Metují:
Projekce 1:
„Prase“: svázané větve a roští, ocelová lana
„Terče“: svázané větvě do tvaru terče (průměr 220 cm), ocelová lana
Projekce 2:
„Kruhy“: svázané větve do kruhu (průměr 11 metrů), ocelová lana
Projekce 3 (notebook):
„Film o filmu“, záznam z instalací

www.petrstibral.cz
www.facebook.com/apeironzs

13895278_707305659408528_4394005396824074888_n13892218_707305709408523_7614501024717001028_n13900350_707305706075190_5452809884033089087_n