Antické lékařství – přednáška Mgr. Petry Zvířecí

Ve čtvrtek 16. dubna proběhla na sále Hasičské zbrojnice v Polici nad Metují přednáška o antickém lékařství z cyklu „Všechny cesty vedou z Milétu“. Doktorandka klasické archeologie Mgr. Petra Zvířecí nejprve načrtla vývoj lékařství od nejstarších civilizací, které jsou doložené z archeologických nálezů k civilizaci starověké Mezopotámie a Egypta. Největší a nejpodstatnější část přednášky se týkala učení a práce lékařů Velkého Řecka. Představila jednotlivé lékařské školy a jejich nejvýraznější představitele a upozornila na úzkou souvislost mezi tehdejší medicínou a rodící se filosofií. „Dobře vybrané téma, paní magistra připravená, znalá problematiky a bylo vidět, že jí téma baví,“ řekl po přednášce Jaroslav Mazač, jeden z posluchačů.

Na závěr přednášky se Petra Zvířecí dotkla tzv. Hippokratovy přísahy a jejího odkazu v dnešní době, hlavně v lékařské etice a vztahu lékař – pacient a zdůraznila, že některé postupy antických lékařů, tak jak je známe dnes, jsou stále aktuální v současné alternativní léčbě.

„Jsem rád, že téma i samotná přednáška lidi oslovila,“ říká Pavel Frydrych z pořádajícího spolku Apeiron, „a sám jsem překvapen, kolik styčných bodů existuje mezi antickým lékařstvím a současnou medicínou. Jen mě to utvrzuje v tom, že máme antiku, jako základ naší civilizace, ‚zažranou‘ hluboko pod kůží, aniž bychom si to vlastně uvědomovali. To potvrzuje i poměrně velká účast posluchačů, kterých se sešlo víc jak tři desítky.“

Z přednášky vznikl video záznam, který vytvořil pan Vladimír Beran z polické ZUŠ a který se objeví na stránkách spolku Apeiron, www.spolekapeiron.cz.

Cyklus „Všechny cesty vedou z Milétu“ pokračuje 26. dubna workshopem v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují nazvaným „Tvorba v duchu antiky“ a 7. 5. přednáškou PhDr. Radima Kočandrle Ph. D. na sále polické ZUŠ, který od 18.00 hodin představí jednoho z nejstarších myslitelů starověkého Řecka, Anaximandra z Milétu.

Sponzory projektu „Všechny cesty vedou z Milétu“ jsou MycoMedica, VEBA, Hauk, Bazény Machov, Viridium, SDH Velká Ledhuj, projekt podporují město Police nad Metují, obec Suchý Důl a ZUŠ Police nad Metují. Mediálním partnerem je portál Naše Broumovsko. Patronem projektu je místostarosta Police nad Metují, pan Jiří Škop.

Apeiron z. s.
189 IMG_3658 IMG_3659 IMG_3663 IMG_3665

 

 

Napsat komentář