From Archiv

Havaj v Sokolovně

Dva sportovci, dva večery, jedny Havajské ostrovy a několik možných pohledů na Havaj. Tak vypadal páteční a sobotní podvečer v Sokolovně v Polici nad Metují, kde pořádal spolek Apeiron akci „Havaj v Sokolovně“.

16797698_811243752348051_354030078570086115_o
Během dvou večerů vidělo bezmála šedesát diváků Havaj ve všech existujících polohách. Havaj poklidná s plážemi a neuvěřitelně modrým mořem, kdy horolezec a cestovatel Jiří Horský řekl, že takhle nádherně modré ještě nikdy neviděl. Havaj divoká: džungle a trek nad útesy, pozůstatky sopečných erupcí a kouřící vulkán. To vše ale vyvážené krásou přírody, květy orchidejí nebo zrajícími kokosovými ořechy. Havaj soutěživá: při vzpomínce na závod Xterra. Jiří Fulka řekl: „Nejhorším úsekem je plavání, kdy se všichni chtějí na otáčce dostat co nejblíže bójce. Nakopnutá žebra, loket v obličeji nebo vyražené zuby nejsou zas tak úplně výjimkou.“ K vidění byla Havaj horolezců nebo Havaj plná hudebních nástrojů ukulele. A nakonec třeba Havaj historická, která si připomíná útok japonských letadel na přístav Pearl Harbor.
Oba dva přednášející – Jiří Fulka i Jiří Horský -představili Havajské ostrovy tak, jak je sami viděli. A díky nim se kousek Havaje (nebo „havaje“?) dostal i do předjarní Police nad Metují.
Poděkování patří restauraci Sokolovna, která promítání s přednáškami poskytla útulné prostředí.

17203189_822815437857549_3146104054028883421_n

Hudební motivy v grafice -Kolektivní výstava SČUG Hollar

HUDEBNÍ MOTIVY V GRAFICE
Police nad Metují, Zelený domeček, 12. 5. – 11. 6. 2017

sss

Ve čtvrtek 12. května se v Zeleném domečku v Polici nad Metují vernisáží otevře kolektivní výstava grafiků se sdružení Hollar. Výstava z názvem „Hudební motivy v grafice“ představí průřez tvorbou zhruba desítky renomovaných výtvarníků. K výstavě řekla historička umění Martina Váňová: „Hudba vzbuzuje v posluchačích emoce, ač sama je nehmotná. A stejné emoce dokáže v člověku evokovat i výtvarné dílo. Průnik těchto emocí je vlastně cílem hudebních motivů v grafice.“
Sdružení českých umělců grafiků Hollar v letošním roce slaví sté výročí svého založení. Výstava v Polici nad Metují je jednou z těch, které připomínají toto významné jubileum. Kurátorka výstavy Alena Laufrová přestavila jmenovitě aspoň pár grafiků, kteří se na výstavě „Hudební motivy v grafice“ představí. „Mimo jiné to jsou František Hodonský, Eva Hašková, Vladimír Suchánek nebo Karel Demel.“
Vernisáž výstavy se uskuteční 12. 5. od 18.00 hodin v Zeleném domečku v Polici nad Metují, Tyršova 345, hudebně ji doprovodí písničkářka a herečka Divadla Ypsilon Jana Šteflíčková. Výstavy potrvá do 11. 6. Výstavu pořádá spolek Apeiron ve spolupráci s Muzeem papírových modelů Police nad Metují a s podporou Města Police nad Metují.

Antické lékařství – přednáška Mgr. Petry Zvířecí

Ve čtvrtek 16. dubna proběhla na sále Hasičské zbrojnice v Polici nad Metují přednáška o antickém lékařství z cyklu „Všechny cesty vedou z Milétu“. Doktorandka klasické archeologie Mgr. Petra Zvířecí nejprve načrtla vývoj lékařství od nejstarších civilizací, které jsou doložené z archeologických nálezů k civilizaci starověké Mezopotámie a Egypta...

Read more

ANTIKA

Výstava prací studentů Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
14. 5. – 26. 6. 2015 Muzeum papírových modelů, Police nad Metují
Vernisáž proběhne 13. 5. 2015 od 17.00 hodin

Read more

ANTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Mgr. Petra Zvířecí (1986)

Odkazy antického lékařství v dnešní medicíně a alternativní léčbě
Police nad Metují, 16. 4. 2015 od 18.00 hodin v sále Hasičárny

Read more

VŠECHNY CESTY VEDOU Z MILÉTU

Cílem projektu je představit filosofii jako svébytný obor lidského myšlení, který ale není prioritně určen pro tříbení intelektu vybrané skupiny intelektuálů. Chceme představit filosofii v celé její šíři a připomenout, že v době jejího vzniku v antickém Řecku v sobě zahrnovala veškeré vědní obory, které dnes známe. Mnoho antických filosofů stojí za základy věd – astronomie, matematiky, fyziky, lékařství, jazykovědy, kosmologie, geografie apod. Právě připomenutím této mnohovrstevnosti chceme filosofii přiblížit širokému publiku...

Read more